Fap Ceramiche Lumina Glam Итальянская плитка

     
     
     
Fap Ceramiche Lumina Glam +25332 Плитка облиц. керамич. LUMINA GLAM LACE PEARL, 30,5x91,5
+25332 Плитка облиц. керамич. LUMINA GLAM LACE PEARL, 30,5x91,5
5551.7* руб./м2

     
     
     
Fap Ceramiche Lumina Glam +25331 Плитка облиц. керамич. LUMINA GLAM NET PEARL, 30,5x91,5
+25331 Плитка облиц. керамич. LUMINA GLAM NET PEARL, 30,5x91,5
5551.7* руб./м2

     
     
     
Fap Ceramiche Lumina Glam +25334 Декор керамич. LUMINA GLAM LACE PEARL DAMASCO INSERTO, 30,5x91,5
+25334 Декор керамич. LUMINA GLAM LACE PEARL DAMASCO INSERTO, 30,5x91,5
7470.54* руб./шт

     
     
     
Fap Ceramiche Lumina Glam +25336 Плитка облиц. керамич. LUMINA GLAM LACE TAUPE, 30,5x91,5
+25336 Плитка облиц. керамич. LUMINA GLAM LACE TAUPE, 30,5x91,5
5551.7* руб./м2

     
     
     
Fap Ceramiche Lumina Glam +25335 Плитка облиц. керамич. LUMINA GLAM NET TAUPE, 30,5x91,5
+25335 Плитка облиц. керамич. LUMINA GLAM NET TAUPE, 30,5x91,5
5551.7* руб./м2

     
     
     
Fap Ceramiche Lumina Glam +25339 Плитка облиц. керамич. LUMINA GLAM LACE CARAMEL, 30,5x91,5
+25339 Плитка облиц. керамич. LUMINA GLAM LACE CARAMEL, 30,5x91,5
5896.66* руб./м2

     
     
     
Fap Ceramiche Lumina Glam +25338 Плитка облиц. керамич. LUMINA GLAM NET CARAMEL, 30,5x91,5
+25338 Плитка облиц. керамич. LUMINA GLAM NET CARAMEL, 30,5x91,5
5896.66* руб./м2

     
     
     
Fap Ceramiche Lumina Glam +25341 Декор керамич. LUMINA GLAM LACE CARAMEL  DAMASCO INSERTO, 30,5x91,5
+25341 Декор керамич. LUMINA GLAM LACE CARAMEL DAMASCO INSERTO, 30,5x91,5
7470.54* руб./шт

 
 
 
Fap Ceramiche Lumina Glam +23851 Бордюр керамич. LUMINA FUME MICROMATITA, 0,7x91,5
+23851 Бордюр керамич. LUMINA FUME MICROMATITA, 0,7x91,5
1606.22* руб./шт

     
     
     
Fap Ceramiche Lumina Glam +23849 Бордюр керамич. LUMINA SATINATO SILVER MICROMATITA, 0,7x91,5
+23849 Бордюр керамич. LUMINA SATINATO SILVER MICROMATITA, 0,7x91,5
1606.22* руб./шт

     
 
 
Fap Ceramiche Lumina Glam +23850 Бордюр керамич. LUMINA CROMO SILVER MICROMATITA, 0,7x91,5
+23850 Бордюр керамич. LUMINA CROMO SILVER MICROMATITA, 0,7x91,5
1660.12* руб./шт

 
 
 
Fap Ceramiche Lumina Glam +25342 Бордюр керамич. LUMINA GLAM PEARL SPIGALO, 1x30,5
+25342 Бордюр керамич. LUMINA GLAM PEARL SPIGALO, 1x30,5
840.84* руб./шт

 
 
 
Fap Ceramiche Lumina Glam +25344 Бордюр керамич. LUMINA GLAM TAUPE SPIGALO, 1x30,5
+25344 Бордюр керамич. LUMINA GLAM TAUPE SPIGALO, 1x30,5
840.84* руб./шт

 
Fap Ceramiche Lumina Glam +25343 Бордюр керамич. LUMINA GLAM CARAMEL SPIGALO, 1x30,5
+25343 Бордюр керамич. LUMINA GLAM CARAMEL SPIGALO, 1x30,5
840.84* руб./шт

     
     
     
Fap Ceramiche Lumina Glam +25346 Вставка керамич. LUMINA GLAM PEARL AE SPIGALO, 1x1
+25346 Вставка керамич. LUMINA GLAM PEARL AE SPIGALO, 1x1
937.86* руб./шт

     
     
     
Fap Ceramiche Lumina Glam +25345 Вставка керамич. LUMINA GLAM TAUPE AE SPIGALO, 1x1
+25345 Вставка керамич. LUMINA GLAM TAUPE AE SPIGALO, 1x1
937.86* руб./шт

 
Fap Ceramiche Lumina Glam +25347 Вставка керамич. LUMINA GLAM CARAMEL AE SPIGALO, 1x1
+25347 Вставка керамич. LUMINA GLAM CARAMEL AE SPIGALO, 1x1
937.86* руб./шт

 
 
 
Fap Ceramiche Lumina Glam +25333 мозаика LUMINA GLAM PEARL CUBE MOSAICO, 22,5x26
+25333 мозаика LUMINA GLAM PEARL CUBE MOSAICO, 22,5x26
2134.44* руб./шт

     
     
     
Fap Ceramiche Lumina Glam +25337 мозаика LUMINA GLAM TAUPE CUBE MOSAICO, 22,5x26
+25337 мозаика LUMINA GLAM TAUPE CUBE MOSAICO, 22,5x26
2134.44* руб./шт

 
Fap Ceramiche Lumina Glam +25340 мозаика LUMINA GLAM CARAMEL CUBE MOSAICO, 22,5x26
+25340 мозаика LUMINA GLAM CARAMEL CUBE MOSAICO, 22,5x26
2134.44* руб./шт

     

 

* Рекомендованная розничная цена без учета «СКИДКА ДНЯ»